Žijeme dôstojne aj s autizmom

Vaša podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať a realizovať aktivity pre kvalitnejší život ľudí s autizmom.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať a realizovať aktivity pre kvalitnejší život ľudí s autizmom.